Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkušební okruhy ke zkoušce z Ústavního práva

VŠERS, ZS 2008

1. Pojem ústavy – klasifikace a funkce ústav, konstitucionalismus

2. Pojem státu – zkladní znaky, klasifikace, stát unitární a složený

3. Znaky demokratického právního státu, zmínky v ústavě

4. Parlamentarismus, poloprezidencialismus a prezidencialismus – znaky, příklady

5. Státní občanství

6. Přímá a reprezentativní demokracie – pojem, typologie, příklady

7. Volby a volební systémy – typologie, příklady, ČR

8. Přehled ústavního vývoje 1918-2008

9. Ústava České republiky – charakteristika, členění, základní ustanovení

10. Moc zákonodárná v ČR – volební systém, pravomoci a funkce Parlamentu

11. Bikameralismus – důvody, funkce druhých komor

12. Orgány a funkcionáři komor Parlamentu ČR

13. Mandát poslance a senátora, imunita

14. Funkce a pravomoci Poslanecké sněmovny

15. Funkce a pravomoci Senátu

16. Fáze legislativního procesu, pravomoci jednotlivých orgánů

17. Legislativní proces v Poslanecké sněmovně

18. Postavení Senátu v legislativním procesu

19. Procedura přijímání ústavních zákonůOdchylky od obvyklého zákonodárného procesu

(stav legislativní nouze, státní rozpočet, zákonná opatření Senátu atd.)

20. Ratifikace mezinárodních smluv a jejich vztah k zákonům a dalším právním předpisům

21. Rozpuštění Poslanecké sněmovny — důvody, podmínky, důsledky.

22. Prezident ČR – postavení v ústavním systému, pravomoci

23. Vznik a zánik funkce prezidenta republiky

24. Vláda ČR – vznik, změny, zánik

25. Vláda ČR - odpovědnost, pravomoci

26. Vztah vlády a prezidenta ČR

27. Ústavní principy moci soudní – soustava obecného soudnictví

28. Ústavní soud – organizace, kompetence, vztah k ostatním orgánům

29. Abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti vykonávaná Ústavní soudem ČR

30. Imunita ústavních činitelů

31. Nejvyšší kontrolní úřad

32. Česká národní banka

33. Veřejný ochránce práv

34. Ústavní zakotvení územní samosprávy

35. Listina základních práv a svobod – koncepce a členění práv

36. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR

Zákony, jejichž znalost bude vyžadována:

-

Ústava ČR, včetně Listiny

-

Ústavní zákon o bezpečnosti ČR

-

Zákon o Ústavním soudu

Orientační znalost:

- Zákon o ČNB

- Zákon o NKÚ

- Zákon o veřejném ochránci práv

- Jednací řády PSP a Senátu

- znalost zákonů bude vyžadována ve znění aktuálním ke dni zkoušky

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář